All transport skjer under den internasjonale lovgivning, som er gjeldene for all grenseoverskridende godstransport CMR-lovgivningen. Denne lovgivningen begrenser alle godstransportørenes erstatningsansvar til ca. NOK 70,00 pr. kg. transportert gods. Ved transport av kjøretøy som overskrider denne grense, råder vi alltid  våre kunder til å supplere forsikringssummen slik at den svarer til kjøretøyets verdi. Hvis du er i tvil om din bil er forsikret, ber vi om at du vennligst kontakter oss.

All transport skjer under den internasjonale lovgivning, som er gjeldene for all grenseoverskridende godstransport CMR-lovgivningen. Denne lovgivningen begrenser alle godstransportørenes erstatningsansvar til ca. NOK 70,00 pr. kg. transportert gods. Ved transport av kjøretøy som overskrider denne grense, råder vi alltid  våre kunder til å supplere forsikringssummen slik at den svarer til kjøretøyets verdi. Hvis du er i tvil om din bil er forsikret, ber vi om at du vennligst kontakter oss.