Kontakt informasjon.

Thune Biltransport A.S
Årabrotsvg. 38
N - 5515 Haugesund

Tel. +47 52 70 56 99
Fax. +47 52 73 73 80
Mobil. + 47 913 42 446
Mail mail@thunebil.no

987.714.107 (Organisasjons nr.)